Nauczanie międzyoddziałowej języków obcych

Liceum Ogólnokształcące im. Janka z Czarnkowa realizuje naukę języków obcych w grupach międzyoddziałowych.

  • Na początku każdego roku szkolnego, nauczyciele przygotowują i przeprowadzają testy diagnostyczne dla uczniów klas pierwszych (testy leksykalno-gramatyczne wielokrotnego wyboru).
  • Na podstawie wyników testów, uczniowie są przydzielani do grup o podobnym poziomie umiejętności.