Dyrektor szkoły - mgr Agnieszka Adamczyk

 

 

Nauczyciele w roku szkolnym 2021/2022: 

mgr Agnieszka Adamczyk

biologia

mgr Monika Bartkowiak

język niemiecki

mgr Sylwester Baryczkowski

wychowanie fizyczne

mgr Tomasz Biernat

geografia

mgr Katarzyna Brzezińska

biologia

mgr Jolanta Filoda

język polski

mgr Artur Geremek

wiedza o kulturze, historia, wiedza o społeczeństwie

mgr Grażyna Krueger

pedagog szkolny

mgr Sławomir Krueger

wychowanie fizyczne

mgr Ewa Łyczykowska

matematyka

mgr Iwona Magdziarz

matematyka, informatyka

mgr Roland Magdziarz

plastyka

mgr Bożena Migdał

podstawy przedsiębiorczości

mgr Sebastian Nowak

język angielski

mgr Teresa Pawlak

matematyka

mgr Radomir Pertek

język angielski

mgr Iwona Magdziarz

matematyka, informatyka

mgr Marzena Pietraszak

język polski

mgr Klaudia Przytulska-Nowak

matematyka

mgr Aleksander Rakowicz

język angielski

mgr Romuald Siuzdak

historia, historia i społeczeństwo

mgr Jacek Szary

język angielski

mgr Teresa Szwedek

chemia

mgr Andrzej Wiśniewski

język polski, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Danuta Wojewoda-Walicka

fizyka

mgr Małgorzata Urbańska

język niemiecki

 

Grono Pedagogiczne w roku 2016

Grono Pedagogiczne w roku 2012