Skład osobowy Zarządu 

wybrany na I WZCz w dniu 9 stycznia 2007 roku:

 

  • Prezes Zygfryd Kozera, zam. Lubasz

  • Wiceprezes Szymon Zieliński, zam. Miłkowo

  • Sekretarz Hanna Skotarczak, zam. Czarnków

  • Skarbnik Irena Kozłowska, zam. Czarnków

  • Członkowie Włodzimierz Naderza, zam. Czarnków, Małgorzata Pisula, zam. Czarnków, Andrzej Wiśniewski, zam. Goraj.