REKRUTACJA 2024/2025 KROK PO KROKU

  1.  W terminie od 20.05.2024 r. do 14.06.2024 r. do godz. 15:00:
  1. Do dnia 05.07.2024 r. do godz.15:00 dostarcz:
  • świadectwo ukończenia szkoły;
  • zaświadczenie o egzaminie ósmoklasisty,
  • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.
  1. Dnia 11.07.2024 r. po godz. 12:00 zapoznaj się z wstępną listą kandydatów zakwalifikowanych do liceum, zamieszczoną w gablocie szkoły.
  2. W dniach 11.07. do 17.07.2024 r. do godz. 15:00 uzupełnij pozostałe dokumenty: dwa zdjęcia, kartę zdrowia.
  3. Dnia 18.07.2024 r. po godz. 12:00 zapoznaj się z ostateczną listą przyjętych.

UWAGA: Wszystkie wymagane dokumenty dostarczamy do szkoły osobiście lub za pośrednictwem  Poczty Polskiej.

Zalecamy, aby w przypadku wybrania naszego liceum jako szkoły pierwszego wyboru, składać oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia egzaminu ósmoklasisty.

Licznik odwiedzin:

001444123
Dzisiaj: 37
Ten miesiąc: 2.813

Kontakt:

Liceum Ogólnokształcące
im. Janka z Czarnkowa
ul. Kościuszki 92
64-700 Czarnków

tel. kom. 695 941 590
e-mail: liceumwczarnkowie@o2.pl

Ranking Perspektyw

Wirtualny spacer

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.