Szkoła przyjazna dla uczniów, stwarzająca możliwość rozwoju intelektualnego, szkoła, która kształtuje postawę człowieka kierującego się w życiu zasadami moralnymi, będącego wzorem kultury osobistej, szkoła ucząca otwartości, tolerancji oraz szacunku dla tradycji narodów i regionów.

Misja szkoły 

 • Przygotujemy naszych uczniów do uzyskania wysokich wyników na egzaminie maturalnym oraz do kontynuowania nauki na studiach wyższych.
 • Programy dydaktyczne i program wychowawczo-profilaktyczny nastawione są na przekazanie uczniom humanistycznego systemu wartości.
 • Sprawimy, aby nasi uczniowie stosowali w życiu zasady demokracji, poprawnie posługiwali się językiem ojczystym, sprostali wymaganiom współczesnego świata.
 • Rozbudzimy potrzebne doświadczenia i nawyki intelektualne, by wyzwolić w uczniach potrzebę zdobywania wiedzy i nowych umiejętności, wdrożyć do prac samokształceniowych oraz nauczyć efektywnej współpracy w grupie.
 • Nauczymy korzystania z różnych źródeł informacji oraz posługiwania się językami obcymi.
 • Dążymy do tego, aby absolwenci naszej szkoły czuli się nie tylko obywatelami Polski i Europy, ale i Świata, aby mieli poczucie własnej wartości i potrafili zachować szacunek do narodowej tradycji, kultury i religii.
 • Naszych absolwentów będzie cechowała odpowiedzialność, umiejętność określania celów oraz realizowania ich w miarę swoich możliwości z poszanowaniem praw innych ludzi.

Wizja szkoły 

 • Szkoła jest społecznością, która tworzą uczniowie, ich rodzice i nauczyciele.
 • Wszystkich łączy życzliwość, wzajemny szacunek, chęć współpracy w tworzeniu systemu wzajemnych więzi.
 • Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie, traktowani są podmiotowo, mają zapewnione dobre warunki pobytu w szkole, mogą oczekiwać wszelkiej pomocy oraz akceptacji ze strony rówieśników i pracowników szkoły.
 • Licealiści czują się spadkobiercami historii, tradycji i kultury oraz współtwórcami otaczających ich zmian.
 • Nasi absolwenci są przygotowani do kontynuacji nauki na wyższym poziomie edukacji.
 • Praca nauczycieli ukierunkowana jest na rozwijanie umiejętności, zainteresowań i talentów młodzieży tak, aby w sposób twórczy rozwiązywała różnorodne problemy, potrafiła prowadzić prace samokształceniową, wierzyła we własne siły i możliwości.

Licznik odwiedzin:

001444133
Dzisiaj: 47
Ten miesiąc: 2.823

Kontakt:

Liceum Ogólnokształcące
im. Janka z Czarnkowa
ul. Kościuszki 92
64-700 Czarnków

tel. kom. 695 941 590
e-mail: liceumwczarnkowie@o2.pl

Ranking Perspektyw

Wirtualny spacer

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.