Skład osobowy Zarządu

Wybrany na wyborczym V WZCz w dniu 6 lutego 2012 roku 

 

  • Prezes Zygfryd Kozera, zam. Lubasz

  • Wiceprezes Andrzej Wiśniewski - zam. Goraj

  • Sekretarz Andrzej Piotrowicz, zam. Czarnków

  • Skarbnik Katarzyna Michalska, zam. Czarnków

  • CzłonkowieZbigniew Kicza - zam. Czarnków, Aleksander Rakowicz - zam. Czarnków, Szymon Zieliński, zam. Miłkowo