Skład osobowy Zarządu

 

 

Zmieniony na IV WZCz w dniu 29 marca 2011 roku

 

  • Prezes Zygfryd Kozera, zam. Lubasz

  • Wiceprezes Szymon Zieliński, zam. Miłkowo

  • Sekretarz Janina Sibilska, zam. Czarnków

  • Skarbnik Ryszard Kukawka, zam. Czarnków

  • CzłonkowieWłodzimierz Naderza - zam. Czarnków, Dominika Chmaj - zam. Czarnków, Andrzej Wiśniewski - zam. Goraj.