Skład osobowy Zarządu

Zmieniony na III WZCz w dniu 30 marca 2010 roku 

 

  • Prezes Zygfryd Kozera, zam. Lubasz

  • Wiceprezes Szymon Zieliński, zam. Miłkowo

  • Sekretarz Janina Sibilska, zam. Czarnków

  • Skarbnik Ryszard Kukawka, zam. Czarnków

  • CzłonkowieWłodzimierz Naderza, zam. Czarnków, Małgorzata Pisula, zam. Czarnków, Andrzej Wiśniewski, zam. Goraj.