W środę, 12 grudnia, klasa I D naszego LO uczestniczyła w wykładzie akademickim na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowała wychowawczyni Pani Danuta Wojewoda-Walicka, a celem był udział w wykładzie zatytułowanym: "Grzmot - dźwięk błyskawicy". Prelekcje prowadził prof. dr hab. Rufin Makarewicz, polski fizyk i akustyk, profesor nauk fizycznych, specjalizuje się w akustyce: fizycznej, środowiskowej, urbanistycznej oraz ochronie środowiska przed hałasem, wieloletni nauczyciel akademicki.

Wykładowca w ciekawy sposób przedstawił, że błyskawica to tylko analogia przepływu bardzo szybkich elektronów w wąskiej rurce. Wewnątrz tej rurki prędkość cząsteczek jest bardzo duża, co powoduje wzrost temperatury oraz zaburzenie torów elektronów. Stąd  silny grzmot i jasna błyskawica.  Po wykładzie mieliśmy możliwość uczestniczenia w prezentacjach doświadczalnych dla szkół średnich w zakładach naukowych. W Pracowni Optyki i Laserów uczestniczyliśmy w zajęciach prof. Jacka Kubickigo specjalizującego się w fizyce doświadczalnej, fotofizyce oraz ultraszybkiej spektroskopii optycznej. Tam dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy dotyczących podobieństwa i różnic między widmem światła białego, którego źródłem jest Słońce, żarówka, ekran komputera lub telefonu komórkowego oraz jaki to ma wpływ na nasze oczy.

Spotkanie z fizyką były bardzo interesujące oraz wprowadziło nas w atmosferę panującą na uczelni.                                        

                                                                                                           uczennica klasy I D

                                                                                                          Julia Kołodziejczak