Stało się! 20 grudnia 2021 uroczystym przecięciem wstęgi odbyło się oficjalne otwarcie  nowej hali sportowej oraz klas dydaktycznych i siłowni znajdujących się w zmodernizowanym, przyległym do sali budynku.

Remont i budowa sali był planowany od dawna. Terminy ulegały zmianie, nadzieje rozkwitały i rozpadały się. Na szczęście w myśl łacińskiego powodzenia „Finis coronat opus – Finisz kończy dzieło”. 

Podczas uroczystości obecni byli m.in. przedstawiciele parlamentu RP, samorządu powiatowego, gminnego, przedsiębiorcy wspierający Liceum oraz uczniowie. Rys historyczny przebiegu inwestycji, sposób finansowania  oraz dane techniczne sali gimnastycznej przedstawił wice starosta Sławomir Kryger.

Nie zabrakło  podziękowań, gratulacji i okolicznościowych upominków. Wdzięczna społeczność szkolna szczególnie podziękowała staroście Feliksowi Łaszczowi, oraz wszystkim tym, którzy byli  zaangażowani w ten projekt i jego terminowe ukończenie.

Starosta wraz z dyrektorem liceum szczególne podziękowania skierowali na ręce darczyńców, za ich bezinteresowną pomoc, życzliwość oraz wsparcie finansowe okazane społeczności szkolnej. Podziękowania otrzymali:

 • Władysław Dymek - prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie
 • Edmund Pilawski - prezes firmy PLASTMET w Lubaszu
 • Jan Polcyn, prezes firmy Dora Metal w Czarnkowie
 • Andrzej Gajewski - wiceprezes Zarządu STEICO Sp. z o.o. w Czarnkowie
 • Bartosz Stawiński - właściciel firmy Optycznej w Czarnkowie
 • Mieczysław Kozłowski - właściciel firmy KOMAT w Romanowie Dolnym
 • Jacek Wojcieszyński - prezes Zarządu, Dyrektor Generalny MERTOLOG Sp. z o.o. w Czarnkowie
 • Krystian Golik - prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Fibris S.A. w Przemyślu
 • Mariusz Sommerfeld, właściciel firmy MechCad Projekt-Konstrukcje-Usługi w Czarnkowie
 • Piotr Szymkowiak - właściciel Centrum Ubezpieczeń SZYMKOWIAK w Lubaszu
 • Małgorzata Bednarek - właścicielka Kwiaciarni Baccara w Czarnkowie
 • Radosław Napierała - właściciel firmy Magnus Design w Sarbi

 

Całość spotkania uświetniła część artystyczna, która została przygotowana przez utalentowaną młodzież czarnkowskiego liceum, pod opieką pani Jolanty Filody oraz pana Radomira Pertka. Był też czas na rozgrywki między trzema drużynami. Quiz  o tematyce sportowej wciągnął nie tylko zawodników a całą publiczność.

Sport od zarania dziejów wywoływał wiele emocji, wielu też nie oszczędzał piętna bólu i porażki. Wiele także powiedziano na temat sportu, np. „Sport to zdrowie”, „W zdrowym ciele zdrowy duch’’ i w myśl tych sentencji będziemy użytkować naszą nową  salę gimnastyczną.

 

Dziękujemy