Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów LO w Czarnkowie wraz ze Starostwem Powiatowym zorganizowało w dniu 24.11.2021 spotkanie z Prawnikiem współpracującym z Fundacją  Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Pro-Bono. Gościem uczniów był Pan mec. Mateusz Nowaczyk Kancelaria Prawna z Piły.

W tracie dwugodzinnego spotkania młodzież klas drugich i trzecich została zapoznana z zasadami odpowiedzialności  cywilnej i karnej nieletnich, rozmawiano także o bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni o tak popularnym obecnie zjawisku cyberprzemocy i cyberprzestępczości. W spotkaniu uczestniczyło ok 70 uczniów.
Rolą szkoły jest szerzenie wiedzy, która stanowi nieodłączny element naszych działań. Szeroka świadomość prawna oraz wiedza  naszych uczniów daje im poczucie bezpieczeństwa w świecie pełnym zawiłości prawnych.