Zapraszamy na spotkania z rodzicami, które odbędą się 16.09.2021r wg poniższego planu.

Klasy pierwsze i drugie godzina 16:00

1a – sala I 4

1b- sala I 13

1c- sala I 22

1d- sala I 21

2a- sala I 11

2b- sala I 9

2c -  sala I 10

2d- I 24 – w  terminie 15.09.2021 godz. 16.00

Klasy trzecie godzina 17:00

3a – sala I 2

3b – sala I 11

3c- sala I 10

3d- sala I 20

3e – sala I 24

3 f – sala III 1

17:45 -  Spotkania przedstawicieli klas (1 osoba) do Rady Rodziców.