Matura 2021 rozpoczęta. O godz. 9.00 - 97 maturzystów z LO w Czarnkowie  rozpoczęło pisanie matury z języka polskiego na poziomie podstawowym.   Pisali zgodnie z procedurami „COVID”,  przestrzegając zasad bezpieczeństwa. Na jej napisanie uczniowie mieli 170 min. Egzamin składał się z dwóch części: zeszytu 1-testu i zeszytu 2-wypracowania. Ilość punktów, którą można uzyskać na maturze z polskiego wynosi 70.  Aby ją zdać, należy uzyskać 30 % wymaganych punktów.

Maturzyści wybierali spośród 3 tematów:

Temat 1: Czy ambicja ułatwia człowiekowi osiągnięcie zamierzonego celu? Rozważ problem, odwołując się do fragmentu ”Lalki” Bolesława Prusa, całego utworu oraz do wybranego tekstu kultury. Twoja praca powinna liczyć conajmniej 250 wyrazów.

Temat 2: Miasto – przestrzeń przyjazna czy wroga człowiekowi? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu „Ziemi obiecanej” Władysława Stanisława Reymonta oraz do wybranych tekstów kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.

Temat 3: Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów. Beata Obertyńska "Strych".

Jakie pytania były na maturze na teście  z języka polskiego  na poziomie podstawowym?
Wśród najczęściej pojawiających się zadań należy wymienić te o poniższej treści:

  • Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń,
  • Rozstrzygnij,
  • Uzupełnij podane zdania,
  • Podaj autora i tytuł tekstu,
  • Wyjaśnij na czym polega...
  • Napisz streszczenie.

W środę „królowa nauk”- matematyka, a następnie pozostałe przedmioty na poziomie podstawowym  i rozszerzonym. Spośród dwóch języków obcych na poziomie podstawowym uczniowie wybrali  j. angielski, a na  poziomie rozszerzonym:  j. angielski, matematykę, j. polski,  biologię i chemię.

Trzymamy przysłowiowe „kciuki”. Powodzenia.

                                                                                                            z-ca dyr. M. Pietraszak