laptop i tablet

    Dnia 24 X 2020 na podstawie rozporządzenia  MEiN w związku z zagrożeniem Covid-19 zostały zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Także uczniowie naszego Liceum przeszli na nauczanie  zdalne. Nauczyciele zostali przeszkoleni  wcelu zdalnej pracy na platformie TEAMS. Umożliwiło to systematyczne i zgodne z planem lekcji prowadzenie zajęć lekcyjnych przez wszystkich nauczycieli. Uczniowie zostali poinformowani o pracy na platformie, otrzymując do niej dostęp. Systematycznie też monitorujemy udział uczniów w lekcjach, ich dostęp do internetu, sprzętu multimedialnego. Umożliwiamy  wypożyczenie   sprzętu ze  szkoły  / tablety, laptopy/.  

    Niewątpliwą pomocą w realizacji lekcji zdalnych było pozyskanie dodatkowego sprzętu. Z  Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego w celu sprawnego umożliwienia udziału przez nauczycieli i uczniów szkoły w prowadzonym zdalnym nauczaniu oraz w związku z realizacją programu: „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 otrzymaliśmy 4  laptopy  DELL .

 Ze środków własnych Liceum kupiliśmy:

- 5 tabletów graficznych do nauki matematyki, fizyki, chemii

- 2 tablice  interaktywne

 W ramach programu „Aktywna tablica” – rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 otrzymaliśmy 5  laptopów Acer Swift 3.

Dziękujemy za wsparcie.

                              Z-ca dyr. LO Marzena Pietraszak