Światło z nieba i stajenka

Pokój na ziemi ludziom, 
 a w niebie cisza gwiazd, 
 grają anieli, świat się chlebem dzieli. 
 W Bożego Narodzenia czas 
 świat ma dziś świąteczny blask… 
 Pięknych i radosnych 
 Świąt Bożego Narodzenia 
 i zdrowia w nadchodzącym 2021 roku 

życzą Dyrekcja, Pracownicy i Uczniowie LO w Czarnkowie